Szanujemy twoją prywatność dlatego możecie być pewni że Państwa dane nie zostaną w żaden sposób udostępnione osobom trzecim.

Twoje dane są bezpieczne i nie zostaną nigdy nikomu udostępnione. Prywatność jest dla nas najwyższym priorytetem.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisu oraz czytelnika publikacji należących do niniejszego serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie serwisu.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i publikacji.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do serwisu postawnazdrowie.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez ten serwis.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z niniejszą Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do naszych serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, oferty, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez naszych klientów.

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Administratorem danych osobowych używanych do przetwarzania zamówień w
niniejszej witrynie internetowej infowita.pl jest Krzysztof Abramek, Kosuty 1, 21-422 Tuchowicz.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do serwisu postawnazdrowie.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na niniejszej stronie.