Aby otrzymać zwrot za produkt zakupiony na infowita.pl należy poprzez Pocztę Polską listem poleconym wysłać pisemną rezygnację na adres:

Krzysztof Abramek, Kosuty 1, 21-421 Tuchowicz

podając:

  • imię i nazwisko,
  • adres email,
  • nazwę zakupionego produktu,
  • datę zakupu,
  • nr. zamówienia